Od bilke do platna – DAN TERIC

Vsaka večja kmetija v Davči je do konca 60-tih let prejšnjega stoletja sejala lan in ga z vsemi vmesnimi postopki tkala v platno. Ker je kasneje zaživela industrija umetnih vlaken na tržišču je tudi ta dejavnost na podeželju hitro začela izumirati. Dandanes se nobena kmetija v Davči več ne ukvarja s predelavo lanu, zato je prav vsakoletni dogodek Dan teric tisti s katerim domačini še danes ponosno predstavijo opravila in običaje prejšnjih rodov.

Dogodek Dan teric v Davči na naši Domačiji pr` Vrhovc je etnološko-kulturna prireditev, ki se tradicionalno odvija vsako leto tretji vikend v avgustu. »Terice«, kot temu dogodku radi pravijo domačini, organizira Turistično društvo Davča s pomočjo praktično celotne vasi. Kljub temu, da je delo povsem prostovoljno pa Davčarji radi stopijo skupaj in pomagajo na praktično vsakem koraku organizacije in izvedbe tega dogodka – od postavitve šotora in prostora, organizacije srečelova, kelnarjenja, redarjenja pa vse do prikaza starih običajev in navad, povezanih predvsem s predelavo lanu.

Ta prireditev je leta 2018 obeležila že štiriintrideseto ponovitev, kljub temu, da se dogodek nekaj let zaradi prekinitve delovanja turističnega društva v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ni organiziral. Po ponovni ustanovitvi društva je prav zaradi velikega pomena za ohranjanje bogate dediščine Davče in bližnjih krajev dogodek Dan teric spet zaživel. Nedeljska prireditev je tako namenjena prikazu celotnega postopka predelave lanu in ker se prireditev nahaja na eni izmed kmetij v Davči, je ta prikaz še toliko bolj pristen. Vaščani in vaščanke se napravijo v tradicionalna stara oblačila in na orodjih, ki so jih uporabljali nekoč prikažejo celoten proces predelave lanu, ki si ga vsako leto ogleda veliko število ljudi.

Poleg ohranjanja običaja se na Dnevu teric občasno izvaja tudi prireditev DEMO, kjer je predstavljena sodobna kmetijsko-gozdarska mehanizacija, s prikazom sodobne gozdarske tehnologije za hribovit svet. Da pa imajo od tega nekaj tudi domačini, ki s svojo dobro voljo sploh omogočijo izvedbo dogodka pa gre dobiček v dobri meri v korist celotne vasi. Za primer lahko vzamemo nakup novega gasilskega avtomobila za Gasilsko društvo Davča leta 2017, v nadaljnje pa bo dober del dobička šel v prenovitev etnološkega muzeja v Davči, da bi si ljudje, ki pridejo v Davčo skozi celo leto lahko prišli ogledati stare običaje iz teh krajev.